บริษัท ข้าวอิ่มทิพย์ จำกัดดำเนินกิจการค้าขายข้าวมากว่า 30 ปี โดยระยะแรกดำเนินกิจการภายใต้ชื่อ "ห้างหุ่นส่วนจำกัด ถาวรลาภค้าข้าว" และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทเมื่อปี พ.ศ. 2531 โดยจัดตั้งโรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าวเพิ่ม ปรับปรุงข้าวสารให้ได้คุณภาพ โดยทำความสะอาดข้าว ด้วยกรรมวิธี การคัดแยกสิ่งปลอมปนอื่นๆโดยเป็นผู้ผลิตข้าวสารบรรจุถุงเพื่อให้สินค้าที่ได้มีคุณภาพและความสะอาดสูงสุด โดยการควบคุม และคัดสรรข้าวสารคุณภาพที่ดีจากผู้มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านข้าวสารโดยเฉพาะ

            จึงทำให้ บริษัท ข้าวอิ่มทิพย์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจ จากลูกค้าที่มีอุปการะคุณและมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปเช่นห้างค้าส่ง, ห้างค้าปลีก, ห้างสรรพสินค้า,ซุปเปอร์มาร์เก็ต,โรงแรม,โรงพยาบาล, โรงงานอุตสาหกรรม,หน่วยงานราชการรวมถึงร้านโชวห่วยและร้านค้าอาหารต่างๆ

            ปัจจุบันบริษัท ข้าวอิ่มทิพย์ จำกัด ได้ขยายกำลังการผลิตให้เพิ่มขึ้น ณ ที่ทำการแห่งใหม่ในอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานีเพื่อรองรับกับลูกค้า ที่มีความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้นด้วยอีกทั้งระบบการผลิตข้าวสารบรรจุถุงของ บริษัท ข้าวอิ่มทิพย์ จำกัด ยังได้รับการรับรองจากกรมวิชาการ เกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในหลักปฏิบัติที่ดี สำหรับโรงคัดบรรจุหรือที่รู้จักกันดีในชื่อย่อ GMP(Good Manufacturing Practices) เพื่อให้สอดกับ คำนิยามของเรา

 

ระพีพัชญ์ ธนถาวรกิตติ์
Rapeepat Thanathavornkit
C.E.O. / ประธานกรรมการบริหาร

ด้วยเพราะข้าวคือเส้นเลือดหลักของคนทั้งโลก..
ด้วยเพราะข้าวมีประโยชน์อันเอนกอนันต์ต่อผู้บริโภค..
เราจึงมุ่งมั่นตั้งใจและปรับปรุงคุณภาพการผลิตข้าว
เพื่อประโยชน์สูงสุดแก้ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทั่วโลก
เพื่อความไว้วางใจในเรา

"ข้าวอิ่มทิพย์ ข้าวสวยที่คุณวางใจได้"