- บริษัท ข้าวอิ่มทิพย์ จำกัด -

จัดงานแสดงสินค้าราคาถูกจากโรงงาน ในงานโครงการ SME IEP Business Matching, 2012
ณ ลานแสดงสินค้า อาคาร SCB Park ทั้งนี้.. ทางบริษัท ข้าวอิ่มทิพย์ จำกัด
มีกิจกรรมดีๆ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อสังคม สำหรับลูกค้าผู้ใจ บุญกับกิจกรรม

..."อิ่มทิพย์ อิ่มบุญ อิ่มใจ"...

บริจาคข้าวสาร เพื่อมอบให้แก่
มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์ - บ้านพักคนชราหญิง (บ้านปากเกร็ด) และ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ

บริษัท ข้าวอิ่มทิพย์ จำกัด
ขอขอบพระคุณลูกค้า และ ท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ณ โอกาสนี้