ข้าวขาวหอมมะลิ 100% ข้าวอิ่มทิพย์ (ถุงสีทอง)

น้ำหนัก5 กิโลกรัม

ประกอบด้วย
ข้าวขาวหอมมะลิ 100% ร้อยละ 92 ข้าวหอมปทุม ร้อยละ 8

ข้าวหอมมะลิแท้ 100% ทุ่งกุลาร้องไห้สีทอง
เหมาะกับผู้บริโภค ที่มีคุณภาพ โดยผ่านกระบวนการทำความสะอาด คัดแยกเปอร์เซนต์ เพื่อให้ได้ข้าวหอมที่มีเมล็ดยาว หอม นุ่ม น่ารับประทาน