ข้าวเสาไห้ อิ่มทิพย์

น้ำหนัก5 กิโลกรัม

ประกอบด้วย
ข้าวขาว 100%
หุงเคี่ยว ขึ้นหม้อ
เหมาะสำหรับผู้บริโภค ที่ต้องการความแข็งของเมล็ดข้าว แต่ยังคงความอร่อย และคุณค่าทางโภชนาการ โดยผ่านกระบวนการทำความสพอาดที่ได้มาตรฐาน และผ่านการคัดแยกเปอร์เซนต์และสิ่งปลอมปน เพื่อให่ได้ข้าวขาวที่มีคุณภาพ พิถีพิถันทุกขั้นตอน