ข้าวหอมอิ่มทิพย์

น้ำหนัก5 กิโลกรัม

ประกอบด้วย
ข้าวหอมมะลิ 100% ร้อยละ 70 ข้าวขาว 100% ร้อยละ 30

ข้าวหอมราคาประหยัดคัดพิเศษ
เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่นิยมบริโภคข้าวที่ไม่นิ่มจนเกินไป แต่ยังคงความหมอของข้าวหอม โดยผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย จึงทำให้ได้ข้าว ที่มีความสะอาด ปราศจากสิ่งปลอมปน หุงง่าย หอม อร่อย