ข้าวหอมมะลิ 100% ซากาตฟิตเราะฮฺ

น้ำหนัก3 กิโลกรัม

ประกอบด้วย
ข้าวหอมมะลิ 100%

ผลิตภายใต้การควบคุมมาตรฐานฮาลาล
จากแหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิ ที่มีชื่อเสียงของแระเทศไทยแถบภาคอีสานบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ คัดพิเศษ พิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อปรับปรุงคุณภาพข้าวให้สะอาดด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพ นุ่มนวล หุงอร่อย ด้วยขนาดบรรจุ น้ำหนัก 3 กิโลกรัม จึงเหมาะสำหรับพี่น้องชาวมุสลิม ที่จะใช้หลังเทศกาลถือศีลอด