จำนวนสินค้า3 รายการ ราคารวม1,200 บาท ดูรายละเอียดการสั่งซื้อ

ข้าวหอมมะลิกินรี (ข้าวอิ่มทิพย์)

ราคา 250 บาท, น้ำหนัก15 กิโลกรัม

จำนวน ชิ้น

ประกอบด้วย
ข้าวขาวหอมมะลิ 100% ร้อยละ 92 ข้าวหอมปทุม ร้อยละ 8

จากแหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิ
ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยแถบภาคอีสาน บริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ คัดพิเศษพิถีพิถัน ทุกขั้นตอนการผลิต ผ่านกระบวน การผลิต เพื่อรับปรับปรุงคุณภาพข้าวให้สะอาด ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ข้าวที่ดีมีคุณภาพ นุ่มนวล หุงอร่อย

ข้าวขาวหอมมะลิ 100% ข้าวอิ่มทิพย์ (ถุงสีทอง)

ราคา 250 บาท, น้ำหนัก15 กิโลกรัม

จำนวน ชิ้น

ประกอบด้วย
ข้าวขาวหอมมะลิ 100%

จากแหล่งเพาะปลูกข้อหอมมะลิ
ที่มีชื่อเสียงของประเทศทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดสุรินทร์ จากข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 มาเป็นข้าวขาวหอมมะลิ คัดพิเศษ พิถีพิถัน ทุกขั้นตอนการผลิต ผ่านกระบวนการผลิต เพื่อรับปรับปรุงคุณภาพข้าวให้สะอาด ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ข้าวที่ดีมีคุณภาพ

ข้าวหอมอิ่มทิพย์ ทุ่งกุลาร้องไห้ (ถุงสีเงิน)

ราคา 250 บาท, น้ำหนัก15 กิโลกรัม

จำนวน ชิ้น

ประกอบด้วย
ข้าวขาวหอมมะลิ 100% ร้อยละ 85ข้าวขาว 100% ร้อยละ 15

ข้าวหอมราคาประหยัด
เหมาะสำหรับผู้บริโภค ที่ต้องการบริโภคข้าว ที่ไม่นิ่ม และไม่แข็งจนเกินไป โดยผ่านกระบวนการ คัดแยกเปอร์เซ็นต์ เพื่อให้ได้ข้าวหอมที่มี เมล็ดยาว หอม นุ่ม น่ารับประทาน

ข้าวหอมอิ่มทิพย์ (ถุงสีเขียว)

ราคา 250 บาท, น้ำหนัก15 กิโลกรัม

จำนวน ชิ้น

ประกอบด้วย
ข้าวหอมมะลิ 100% ร้อยละ 70 ข้าวขาว 100% ร้อยละ 30

ข้าวหอมชั้น 3 คัดพิเศษ
โดยผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย จึงทำให้ได้ข้าวที่มี ความสะอาด ปราศจากสิ่งปลอมปน หุงง่าย และเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่นิยมบริโภคข้าวที่อ่อนเกินไป

จำนวนสินค้า3 รายการ ราคารวม1,200 บาท ดูรายละเอียดการสั่งซื้อ